Ressourceregistrering med Letfarm

 

Virksomheder registrerer i dagens Danmark alt i håbet om at kunne optimere og budgettere bedriften. Landbruget er ikke en undtagelse - Her er dyreproduktionen i mange år blevet registreret meget detaljeret, men overblikket over markproduktionen har på Uhrenholt hidtil været begrænset. Vi ved vi er effektive på Uhrenholt, men vi vil gerne blive endnu bedre og derfor er vi for tiden i færd med at implementere et nyt system til fuldstændig registrering af alle opgaver der bliver foretaget i mark og maskinstationsdelen af Uhrenholts bedrift.

Letfarm.dk er et nyt og gennemtænkt værktøj der er meget nemt at bruge samtidig med, at det giver et detaljeret og brugbart overblik over den daglige drift.

Tidsregistreringen foregår i vores tilfælde over nettet om aftenen efter hver endt arbejdsdag. Tommy, Martin og Anders registrerer dagens arbejdsopgaver i det netbaserede program, hvis startside viser en oversigt over bedriftens arealer samt de seneste registrerede opgaver:

Letfarm.dk på Uhrenholt

Programmet samler de registrerede oplysninger og giver mulighed for fine oversigter over alt fra detaljerede oversigter over medarbejdernes arbejdsopgaver, rendegraverens eller 7810'erens timetal for forskellige kunder, detaljeret kemikaliejournal eller dækningsbidraget for hver enkelt mark. Nedenfor ses eksempelvis en oversigt over de forskellige køretøjer på Uhrenholt.

Letfarm.dk på Uhrenholt

Letfarm systemet er bygget omkring ideen om, at tidsregistreringen skal foregå automatisk via samrtphones i marken, hvor programmet selv registrerer når GPS'en kører ind på en given mark. På Uhrenholt har vi dog valgt at begynde med den manuelle indtastning hver aften. Dog er hensigten at vi med en tablet kan foretage forsøg med effektiviteten af eksempelvis ploven ved hjælp af en tablet (Vist på billedet nedenfor). Dermed kan vi sikre at de timepriser vi forlanger i maskinstationsdelen er fair for alle parter.

Letfarm.dk på Uhrenholt

Vi er ind til videre meget imponerede og mulighederne i Letfarm.dk og glæder os til at komme i gang. Vi opfordrer lignende landbrug til at undersøge mulighederne i letfarm.dk.

Besøg letfarm.dk her eller tag kontakt til Allan på tlf. 30 74 22 96