Udbytteoversigt 2010

 

På Uhrenholt finder vi det yderst interessant at studere årets udbytter på både hver enkelt mark, men også generelt for de samlede arealer. Følgende graf viser udbytteoversigten for afgrøderne siden 2008. Der er selvfølgelig mange parametre der ikke direkte kan aflæses af grafen, som eksempelvis en tør forsommer, en hård vinter eller andet, der har indflydelse på udbytterne.

Hvede udbytterne har i år været skuffende. Dette skyldes primært en hård vinter, hvor en stor del af arealerne ikke overvintrede.

I rugen blev der i år høstet pæne udbytter og med faltal på 254, hvilket indikerer en høj kvalitet til brødrug.

Det var første år vi dyrkede majs på Uhrenholt. Resultatet er tilfredsstillende taget i betragtning af, at vi havde meget at lære. Udbytterne blev især reduceret af blæst umiddelbart efter at majsen var etableret. Dette forårsagede fygning, og udbytterne i disse områder var mere end halveret i forhold til gennemsnittet.
Vi forventer dog at blive bedre på majsområdet, hvor vi i 2011 har 150 ha på tegnebrættet.

Vårbyggen blev årets afgrøde - små 6t/ha er pænt set i forhold til at vi på Uhrenholt etablerer frøgræs som udlæg i vårbyggen.